Lidmaatschappen

Team Zero

Team Zero is de groene draad door De Ingenieur en haar zusterbedrijven.
Ons team bestaat uit verschillende bedrijven die samen het volledige spectrum van vastgoed onderhoud en beheer voor hun rekening kunnen nemen.
Wij brengen een mix van culturen, maar vakmanschap is wat ons bindt. Op die manier leveren wij duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke oplossingen.

Voor meer info: www.team-0.nl

.

De Ingenieur BV is lid van de volgend beroeps-/branchevereniging:

Bouwend Nederland

Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar bedrijfsleden.

Voor meer info: www.bouwendnederland.nl