Lidmaatschappen

De Ingenieur BV is lid van de volgende beroeps-/brancheverenigingen:

 

KIVI

Logo KIVI

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. Het behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt haar leden in hun beroepsuitoefening. Daarnaast legt KIVI in maatschappelijke thema’s de rol van techniek uit en maakt de waarde van techniek voor de samenleving zichtbaar.

Voor meer info: www.kivi.nl

 

Bouwend Nederland

Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar bedrijfsleden.

Voor meer info: www.bouwendnederland.nl